Vodní zdroje a.s.   IČO:  45274428
Jindřicha Plachty 535/16, 150 00 Praha 5

http://www.vodnizdroje.cz

Hydrogeologický průzkum, návrhy, výrobu a instalaci vodáren a úpraven vody na pitnou vodu pro malé i větší objekty a obce. odp. řešitel Mgr. Ivo Černý
K tomu nabízíme:
Vrtané studny  do všech druhů hornin, čerpací zkoušky.
Jádrové a hydrogeologické vrty do hloubky až 500 m.
Ve skále vrtný průměr až 380 mm, průměry výstroje až 200 mm.
V měkkých a nesoudržných horninách vrtný průměr až 1020 mm.
Vrty pro tepelná čerpadla do hloubky běžně 120 m s dodávkou a montáží kolektorů a s tlakovými zkouškami.
Čištění a regenerace vrtaných studní.

Šedesátiletá tradice firmy, zkušenost a vysoká kvalifikace pracovníků

Geologie:                Tel.: 266 779 255   Fax: 266 779 368                                             E Mail:  geologie@vodnizdroje.cz 
Zeměvrtné práce: Tel.,fax: 312 658 093,  312 657 030  Mobil: 602 448 503 p. Dvořák, 723 811 850 p. Černý,

                                   602 312 233 p. Jašek E Mail: vyroba@vodnizdroje.cz