hydrogeologické práce pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadlya a DČOV Hydrogeologický průzkum, hydrogeologické posudky pro vsak dešťové a odpadní vody, studny a vrty pro tepelná čerpadla. 

Doporučujeme Vám pro  kraj Vysočina tyto hydrogeologické firmy,

protože v nich za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace  hydrogeologů (ČAH), který se zavázal tyto práce řídit  v souladu s metodikami asociace  ČAH.

Seznamte se : 

Hlavní druhy vrtů, používané pro vrtané studny a pro vrty pro tepelná čerpadla a jejich vhodnost do různých geologických  prostředí.

A až Zet®

Dekonta, a.s.

Praha

235 522 252 - 3

info@dekonta.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Průzkum pro vsakování, studny a tepelná čerpadla včetně vrtných prací, čerpacích zkoušek a rozborů vody.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Mgr. Hana Tůmová

728 311 239

tumova@dekonta.cz

A až Zet®

Hydroprůzkum České Budějovice, s.r.o.

České Budějovice

387 428 697

hydropruzkum@hydropruzkum.cz

 

HYDROGEOLOGIE. Pro studny, tepelná čerpadla a pro vsakování vod.  Projektování, řízení a posuzování vrtů, čerpací a stoupací zkoušky, projekty ochranných pásem, monitoring hladiny a kvality podzemních vod.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

ing. Josef Tybitancl

387428697
603 258 329

tybitancl@hydropruzkum.cz

A až Zet®

EPS, s.r.o.

Kunovice

603 820 897

eps@epssro.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ.

Odpady a nebezpečné odpady, odběr vzorků vody, zemin a kalů, laboratorní rozbory, průzkum, dokumentace a návrhy řešení. Ekologická služba, vyjádření a audity.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Miroslav Minařík

572 503 019
603 820 897

miroslav.minarik@epssro.cz

A až Zet®

Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.

Chrudim

469 637 101

vz@vz.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Studnařské a vrtné práce, čerpací zkoušky a zkoušky těsnosti, laboratorní rozbory, exkurze a přednášky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Daniel Smutek

469 637 101
724 005 773

smutek@vz.cz

A až Zet®

GGS Litomyšl s.r.o.

Litomyšl

461 612 040

ggs@lit.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ.  Vrty pro studny a tepelná čerpadla. Návrhy, projekty, posudky a čerpací a vsakovací zkoušky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Vladimír Lašek

602 446 613

ggs@lit.cz

A až Zet®

GEOBE s.r.o.

Brankovice

737224695

geobe@geobe.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Vrtné a studnařské práce a čerpací zkoušky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Mgr. Patrik Kabátník

608 704 426

p.kabatnik@geobe.cz

   Ostatní kraje