hydrogeologické práce pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadlya a DČOV Hydrogeologický průzkum, hydrogeologické posudky pro vsak dešťové a odpadní vody, studny a vrty pro tepelná čerpadla. 

Doporučujeme Vám pro  Středočeský kraj tyto hydrogeologické firmy,

protože v nich za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace  hydrogeologů (ČAH), který se zavázal tyto práce řídit  v souladu s metodikami asociace  ČAH.

Seznamte se : 

Hlavní druhy vrtů, používané pro vrtané studny a pro vrty pro tepelná čerpadla a jejich vhodnost do různých geologických  prostředí.

až Zet®

A až Zet - RNDr. Petr Čížek

Praha

602 288 678

info@aazzet.cz

Nabídka, podmínky a ceny:
http://www.geolog.cz/hydrogeolog

HYDROGEOLOGIE A PŘI SPORECH VODOPRÁVNÍ POMOC. Pro studny, geotermální vrty a vsak. Ověření reálnosti záměru, projekt akce a zajištění nejvhodnější zeměvrtné technologie do místních podmínek. Žádosti na stavební a vodoprávní úřad připravíme k podpisu.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Petr Čížek

602 288 678

info@aazzet.cz

Poskytujeme rychlé informace o hydrogeologických poměrech pozemků, vodoprávní pomoc a hydrogeologické práce pro studny, DČOV a vrty pro tepelná čerpadla

 

Dekonta, a.s.

Praha

235 522 252 - 3

info@dekonta.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Průzkum pro vsakování, studny a tepelná čerpadla včetně vrtných prací, čerpacích zkoušek a rozborů vody.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Mgr. Hana Tůmová

728 311 239

tumova@dekonta.cz

až Zet®

Vodní zdroje a.s.

Praha

266 779 114

obchodni@vodnizdroje.cz

  Nabídka a spojení na provoz

HYDROGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ, zeměvrtné a studnařské práce.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Mgr. Ivo Černý

266 779 227
602 343 214

cerny@vodnizdroje.cz

až Zet®

CHEMCOMEX Praha, a.s.

Praha

607 117 653

studny@cce.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Studnařské a vrtné práce, vyhledání vody a dokumentace pro povolení studní, zřízení studňového zhlaví.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Pavel Špaček

226 259 151
602 758 196

spacek@chemcomex.cz

až Zet®

Studnařství H&T, s.r.o.

 Draženov

605 129 626

info@studnarstviht.cz

Nabídka, podmínky a ceny:
http://www.studnarstviht.cz 

HYDROGEOLOGIE. Zajištění hg. posudku a dokumentace pro povolení studny. Zeměvrtné a studnařské práce, osazování zhlaví vrtu, zemní práce související se zhlavím a připojení do objektu.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Václav Traksmandl

602 507 364

traksmandl@tiscali.cz

až Zet®

Hydroprůzkum 
České Budějovice, s.r.o.

České Budějovice

387 428 697

hydropruzkum@hydropruzkum.cz

 

HYDROGEOLOGIE. Pro studny, tepelná čerpadla a pro vsakování vod.  Projektování, řízení a posuzování vrtů, čerpací a stoupací zkoušky, projekty ochranných pásem, monitoring hladiny a kvality podzemních vod.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

ing. Josef Tybitancl

387428697
603 258 329

tybitancl@hydropruzkum.cz

až Zet®

Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.

Chrudim

469 637 101

vz@vz.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Studnařské a vrtné práce, čerpací zkoušky a zkoušky těsnosti, laboratorní rozbory, exkurze a přednášky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Daniel Smutek

469 637 101
724 005 773

smutek@vz.cz

až Zet®

GGS Litomyšl s.r.o.

Litomyšl

461 612 040

ggs@lit.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ.  Vrty pro studny a tepelná čerpadla. Návrhy, projekty, posudky a čerpací a vsakovací zkoušky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Vladimír Lašek

602 446 613

ggs@lit.cz

až Zet®

Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice s.r.o.

České Budějovice

387 425 706
725 122 944

info@geopruzkum.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB. Vrty pro studny a pro tepelná čerpadla, inženýrsko geologické vrty a zakládání staveb na piloty a mikropiloty.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Marcel Homolka

603 875 238

homolka@hydropruzkum.cz

 

EPS, s.r.o.

Kunovice

603 820 897

eps@epssro.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ.

Odpady a nebezpečné odpady, odběr vzorků vody, zemin a kalů, laboratorní rozbory, průzkum, dokumentace a návrhy řešení. Ekologická služba, vyjádření a audity.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Miroslav Minařík

572 503 019
603 820 897

miroslav.minarik@epssro.cz

 Ostatní kraje