hydrogeologické práce pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadlya a DČOV Hydrogeologický průzkum, hydrogeologické posudky pro vsak dešťové a odpadní vody, studny a vrty pro tepelná čerpadla. 

Doporučujeme Vám pro  Olomoucký kraj  tyto hydrogeologické firmy,

protože v nich za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace  hydrogeologů (ČAH), který se zavázal tyto práce řídit  v souladu s metodikami asociace  ČAH.

Seznamte se : 

Hlavní druhy vrtů, používané pro vrtané studny a pro vrty pro tepelná čerpadla a jejich vhodnost do různých geologických  prostředí.

ž Zet® 

K - GEO s.r.o.

Výškovice

596117633

info@kgeo.cz

 

HYDROGEOLOGIE A INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE. Vrty, dynamická penetrace, laboratoř mechaniky zemin.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Radmila Kleinová

775 100 970

kleinova@kgeo.cz

 až Zet®

EPS, s.r.o.

Kunovice

603 820 897

eps@epssro.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ.

Odpady a nebezpečné odpady, odběr vzorků vody, zemin a kalů, laboratorní rozbory, průzkum, dokumentace a návrhy řešení. Ekologická služba, vyjádření a audity.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Miroslav Minařík

572 503 019
603 820 897

miroslav.minarik@epssro.cz

Poskytujeme rychlé informace o hydrogeologických poměrech pozemků, vodoprávní pomoc a hydrogeologické práce pro studny, DČOV a vrty pro tepelná čerpadla

A až Zet®

Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.

Chrudim

469 637 101

vz@vz.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Studnařské a vrtné práce, čerpací zkoušky a zkoušky těsnosti, laboratorní rozbory, exkurze a přednášky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Daniel Smutek

469 637 101
724 005 773

smutek@vz.cz

až Zet®

Vodní zdroje Holešov a.s.

Holešov

573 312 120

vzh@vzh.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ.

Vrty, čerpací zkoušky, laboratorní analýzy vody, čištění a regenerace studní.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Tomáš Charvát

224 826 865
602 343 204

charvat@vzh.cz

až Zet®

GEOBE s.r.o.

Brankovice

737224695

geobe@geobe.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Vrtné a studnařské práce a čerpací zkoušky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Mgr. Patrik Kabátník

608 704 426

p.kabatnik@geobe.cz

až Zet®

Ing. Eliška Škařupová

Bruntál

604 503 281

info@geologiemorava.cz

 

HYDROGEOLOGIE A INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE. Odborná posudková a projekční činnost – zdroje vody, DČOV apod., monitoring podzemních vod

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Eliška Škařupová

604 503 281

info@geologiemorava.cz

až Zet®

SURGEO s.r.o.

Hodonín

518 333 344

surgeo@surgeo.cz       

 

LOŽISKOVÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE. Projekty vrtaných studní s hloubkou nad 30 m a projekční příprava: ‑ otvírky a dobývání ložisek

‑ zpřístupňování jeskyní

‑ zajištění a likvidace starých důlních děl

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

ing. Miloslav Machalínek

603 535 301

machalinek@surgeo.cz

až Zet®

   Ostatní kraje