hydrogeologické práce pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadlya a DČOV Hydrogeologický průzkum, hydrogeologické posudky pro vsak dešťové a odpadní vody, studny a vrty pro tepelná čerpadla. 

Doporučujeme Vám pro  Moravskoslezský kraj tyto hydrogeologické firmy,

protože v nich za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace  hydrogeologů (ČAH), který se zavázal tyto práce řídit  v souladu s metodikami asociace  ČAH.

Seznamte se : 

Hlavní druhy vrtů, používané pro vrtané studny a pro vrty pro tepelná čerpadla a jejich vhodnost do různých geologických  prostředí.

ž Zet®

K - GEO s.r.o.

Výškovice

596117633

info@kgeo.cz

 

HYDROGEOLOGIE A INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE. Vrty, dynamická penetrace, laboratoř mechaniky zemin.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Radmila Kleinová

775 100 970

kleinova@kgeo.cz

 

Ing. Eliška Škařupová

Bruntál

604 503 281

info@geologiemorava.cz

 

HYDROGEOLOGIE A INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE. Odborná posudková a projekční činnost – zdroje vody, DČOV apod., monitoring podzemních vod

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Eliška Škařupová

604 503 281

info@geologiemorava.cz

A až Zet®

EPS, s.r.o.

Kunovice

603 820 897

eps@epssro.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ.

Odpady a nebezpečné odpady, odběr vzorků vody, zemin a kalů, laboratorní rozbory, průzkum, dokumentace a návrhy řešení. Ekologická služba, vyjádření a audity.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Miroslav Minařík

572 503 019
603 820 897

miroslav.minarik@epssro.cz

 

Poskytujeme rychlé informace o hydrogeologických poměrech pozemků, vodoprávní pomoc a hydrogeologické práce pro studny, DČOV a vrty pro tepelná čerpadla

A až Zet®

RNDr. Josef Pazourek

Brno

603 232 729

pazourek@pazourek.cz

 

HYDROGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Zkoušky těsnosti nádrží.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Josef Pazourek

 

pazourek@pazourek.cz

 A až Zet®

Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.

Chrudim

469 637 101

vz@vz.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Studnařské a vrtné práce, čerpací zkoušky a zkoušky těsnosti, laboratorní rozbory, exkurze a přednášky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Daniel Smutek

469 637 101
724 005 773

smutek@vz.cz

 A až Zet®

GEOBE s.r.o.

Brankovice

737224695

geobe@geobe.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Vrtné a studnařské práce a čerpací zkoušky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Mgr. Patrik Kabátník

608 704 426

p.kabatnik@geobe.cz

 A až Zet®

Ostatní kraje