hydrogeologické práce pro vrtané studny, vrty pro tepelná čerpadlya a DČOV Hydrogeologický průzkum, hydrogeologické posudky pro vsak dešťové a odpadní vody, studny a vrty pro tepelná čerpadla. 

Doporučujeme Vám pro  Jihomoravský kraj tyto hydrogeologické firmy,

protože u nich za hydrogeologické práce odpovídá odpovědný řešitel, člen České asociace  hydrogeologů (ČAH), který se zavázal tyto práce řídit  v souladu s metodikami asociace  ČAH.

Seznamte se : 

Hlavní druhy vrtů, používané pro vrtané studny a pro vrty pro tepelná čerpadla a jejich vhodnost do různých geologických  prostředí.

A až Zet

RNDr. Josef Pazourek

Brno

603 232 729

pazourek@pazourek.cz

 

HYDROGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Zkoušky těsnosti nádrží.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Josef Pazourek

 

pazourek@pazourek.cz

A až Zet®

GEOBE s.r.o.

Brankovice

737224695

geobe@geobe.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Vrtné a studnařské práce a čerpací zkoušky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Mgr. Patrik Kabátník

608 704 426

p.kabatnik@geobe.cz

A až Zet®

SURGEO s.r.o.

Hodonín

518 333 344

surgeo@surgeo.cz       

 

LOŽISKOVÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE. Projekty vrtaných studní s hloubkou nad 30 m a projekční příprava: ‑ otvírky a dobývání ložisek

‑ zpřístupňování jeskyní

‑ zajištění a likvidace starých důlních děl

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

ing. Miloslav Machalínek

603 535 301

machalinek@surgeo.cz

A až Zet®

A až Zet®

A až Zet®

EPS, s.r.o.

Kunovice

603 820 897

eps@epssro.cz

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ.

Hydrogeologická vyjádření pro studny, průzkum místa vrtání, dokumentace prací, návrhy a projekty čištění vrtů, čerpací zkoušky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Miroslav Minařík

572 503 019
603 820 897

miroslav.minarik@epssro.cz

A až Zet®

Vodní zdroje Chrudim, s.r.o.

Chrudim

469 637 101

vz@vz.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, EKOGEOLOGIE A SANACE ZNEČIŠTĚNÍ. Studnařské a vrtné práce, čerpací zkoušky a zkoušky těsnosti, laboratorní rozbory, exkurze a přednášky.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Daniel Smutek

469 637 101
724 005 773

smutek@vz.cz

A až Zet® až Zet®

K - GEO s.r.o.

Výškovice

596117633

info@kgeo.cz

 

HYDROGEOLOGIE A INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE. Vrty, dynamická penetrace, laboratoř mechaniky zemin.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

Ing. Radmila Kleinová

775 100 970

kleinova@kgeo.cz

A až Zet®

Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice s.r.o.

České Budějovice

387 425 706
725 122 944

info@geopruzkum.cz

 

HYDROGEOLOGIE, INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A ZAKLÁDÁNÍ STAVEB. Vrty pro studny a pro tepelná čerpadla, inženýrsko geologické vrty a zakládání staveb na piloty a mikropiloty.

Odpovědný řešitel
hydrogeologie :

RNDr. Marcel Homolka

603 875 238

homolka@hydropruzkum.cz

 Ostatní kraje